Pedagogisch beleidsmedewerker

Binnen Kinderopvang Ienieminie werken wij met een pedagogisch beleidsmedewerker, Marieke de Velde-Harsenhorst.

De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid, de protocollen en de RIE. Daarnaast draagt zij ook zorg voor het stagebeleid, de pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat de stagiaires op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid, de protocollen en de meldcode.

Dit doet de pedagogisch beleidsmedewerker door twee keer per jaar een stagemiddag te organiseren voor de stagiaires. De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan en de protocollen. Als er veranderingen zijn dan worden de pedagogisch medewerkers via de mail of persoonlijk op de hoogte gebracht.

Marieke de Velde-Harsenhorst

Marieke de Velde Harsenhorst - Ienieminie.com

Assistent leidinggevende, Beleidsmedewerker, Pedagogisch medewerkster

Locatie Groenendael

Groenendael 233 H

8271 EM IJsselmuiden

Tel: 038-3033937

Locatie Paalkamp

Paalkamp 2

8271 LG IJsselmuiden

Tel: 038-3033031

Locatie Maarlenhof

Schepenenstraat 104

8271 VK IJsselmuiden

Tel: 038-3334875

Locatie Hoofdkantoor

Burgemeester van Engelenweg 72

8271 AT Ijsselmuiden

Tel: 038-3032133

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

07:00 uur tot 18:00 uur

Klik hier voor meer informatie