De Pedagogisch Coach

De steunpilaren van de groepen binnen de kinderopvang zijn pedagogisch medewerkers.
Zij vormen de basis.

 

Hun houding, welzijn, inzet, opvattingen, kennis, sociale vaardigheden, gevoel voor humor, talenten en de afstemming op elkaar zijn allemaal van invloed op hun pedagogisch handelen op de groep.

De pedagogisch coach & de pedagogisch medewerker​

Wanneer pedagogische medewerkers vragen hebben over het begeleiden van de kinderen, kunnen ze de hulp van de pedagogisch coach inschakelen. Hierbij komt de pedagogisch coach op de groep om de medewerker en/of het kind te observeren. 

Er wordt op deze manier in samenwerking met de pedagogisch medewerker gezocht naar de juiste oplossing.

Pedagogisch coach - Ienieminie.com

De pedagogisch coach en het kind op de groep

Wanneer pedagogische medewerkers vragen hebben over het begeleiden van de kinderen, kunnen ze de hulp van de pedagogisch coach inschakelen. Hierbij komt de pedagogisch coach op de groep om de medewerker en/of het kind te observeren. 

Er wordt op deze manier in samenwerking met de pedagogisch medewerker gezocht naar de juiste oplossing.

De pedagogisch coach en u als ouder

Wanneer pedagogisch medewerkers vragen hebben over de begeleiding van een kind kijkt de pedagogisch coach mee op de groep. Het kan zijn dat er een gesprek gevoerd dient te worden met u als ouder om te kijken wat u thuis doet en wat wij op de groep doen. Dit alles zodat er 1 lijn in komt in enerzijds de opvoeding en anderzijds de begeleiding op de groep.

Wanneer u zelf een vraag heeft over de opvoeding of bijvoorbeeld het gedrag van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen.

Hierbij kunnen we in samenspraak nagaan of uw kind op de groep soortgelijk gedrag laat zien en of uw kind eventueel in aanmerking komt voor aanvullende begeleiding.

Pedagogisch coach - Ienieminie.com

Locatie Groenendael

Groenendael 233 H

8271 EM IJsselmuiden

Tel: 038-3033937

Locatie Paalkamp

Paalkamp 2

8271 LG IJsselmuiden

Tel: 038-3033031

Locatie Maarlenhof

Schepenenstraat 104

8271 VK IJsselmuiden

Tel: 038-3334875

Locatie Hoofdkantoor

Burgemeester van Engelenweg 72

8271 AT Ijsselmuiden

Tel: 038-3032133

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

07:00 uur tot 18:00 uur

Klik hier voor meer informatie