Peuteropvang bij Ienieminie

Spelen en leren

Op kinderopvang Ienieminie hebben we naast kinderopvang en buitenschoolse opvang ook
twee peutergroepen.

Voor peuters is het niet alleen belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige en
liefdevolle omgeving, maar ook dat zij lekker kunnen spelen met leeftijdsgenootjes.
Uw zoon of dochter kan vanaf twee jaar van de peuteropvang gebruik maken.

VE-indicatie

Voor een VE-indicatie of gemeente plek geldt de leeftijd van 2,5 jaar.
Peuters leren spelenderwijs de wereld te ontdekken waarbij fantasie en onderzoeken actief
worden gestimuleerd. Op kinderopvang Ienieminie worden de peuters spelenderwijs
voorbereidt op de basisschool.
Elke peuter krijgt een mentor aangewezen.
De mentor van uw kind houdt de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten en stuurt waar
nodig is bij.
Ook vindt er één keer per jaar een gesprek plaats over de ontwikkeling en welbevinden van
uw zoon of dochter.
Mocht dit vaker nodig zijn kan dit uiteraard ingepland worden.

Uk & Puk

We werken op kinderopvang Ienieminie met Uk & Puk.
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een
totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op
kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.
Op de locatie Paalkamp hebben we een reguliere peuteropvang groep.
Op de locatie Groenendael hebben we reguliere peuteropvang en opvang voor kinderen met
een VE-indicatie of een gemeente plek.
De peutergroepen zijn alleen de ochtenden geopend en tijdens de schoolvakanties gesloten.
Voor meer informatie over de VE-indicatie of gemeente plekken kunt u mailen naar
info@ienieminie.com of bellen naar 038-3032133

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024

Op 2 juni 2023 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om het maximum toeslagtarief
voor kinderopvang voor 2024 vast te stellen. Deze voorgenomen wijziging is verwerkt in deze VNG adviestabel 2024.
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 kunt u gebruiken om voor de
gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Inkomensbegrip
Via deze link is een hulpmiddel beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Ouderbijdrage algemeen
De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt
worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximum￾uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2024 gebruikt. Dat bedraagt in 2024 € 9,65.

Ouderbijdrage Voorschoolse Educatie (VE)
De standaard ouderbijdrage voor 1 kind met een aanbod voorschoolse educatie gedurende 40 weken per
jaar en 16 uur per week bedraagt bij gezinnen in de laagste inkomenscategorie: 40 weken x 16 uur x €
0,39 = € 250,- per jaar.
Om de drempels te verlagen voor de doelgroepen van voorschoolse educatie (VE) kunnen gemeenten de
ouderbijdrage voor deze peuters baseren op een maximale afname van 8 uur en voor de extra 8 uur – die
als eis wordt gesteld aan het VE programma (minimaal 960 uur vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) –
geen extra ouderbijdrage in rekening laten brengen.
In een gemeente met zo’n regeling bedraagt de standaard ouderbijdrage voor een kind in VE peuteropvang
gedurende 40 weken per jaar en 16 uur per week uit een gezin in de laagste inkomenscategorie: 40 weken
x 8 uur x € 0,39 = € 125,- per jaar in plaats van € 250,-.

Location Groenendael

Groenendael 233 H

8271 EM IJsselmuiden

Tel: 038-3033937

Location Paalkamp

Paalkamp 2

8271 LG IJsselmuiden

Tel: 038-3033031

Location Maarlenhof

Schepenenstraat 104

8271 VK IJsselmuiden

Tel: 038-3334875

Locatie Hoofdkantoor

Burgemeester van Engelenweg 72

8271 AT Ijsselmuiden

Tel: 038-3032133

Opening hours

Monday to Friday

07:00 o'clock till 18:00 o'clock

Click here for more information